www.bmsolutions.sk
    8. október (ST)

  •     • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na poistné na zdravotné poistenie pre SZČO za september 2008
   VÝPLATNÝ TERMÍN

  •     • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na poistné na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za september 2008
   VÝPLATNÝ TERMÍN + 5 DNÍ

  •     • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za september 2008
   15. október (ST)

  •     • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za september 2008
  •     • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za september 2008
  •     • odvod preddavku do sociálneho fondu za október 2008 v 1/12 z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu

            ... viac informácií >>

Zaujímavé a dôležité informácie z oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky ako aj z  legislatívy a súvisiacich  právnych noriem
môžete získať aj na týchto stránkach:


Daňové riaditeľstvo SR   

Overovanie IČ DPH v SR   

Overovanie IČ DPH v EÚ   

Živnostenský register   

Obchodný register   

Zbierka zákonov SR   

JASPI   

Národná banka SR   

Ministerstvo financií SR   

Národná rada SR   

Sociálna poisťovňa   

Tlačivá pre sociálnu poisťovňu   

Zdravotné poisťovne   

Občan – informačný portál   


Úvod Služby Linky Kontakt