www.bmsolutions.sk

            ... viac informácií >>

Zaujímavé a dôležité informácie z oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky ako aj z  legislatívy a súvisiacich  právnych noriem
môžete získať aj na týchto stránkach:


Daňové riaditeľstvo SR   

Overovanie IČ DPH v SR   

Overovanie IČ DPH v EÚ   

Živnostenský register   

Obchodný register   

Zbierka zákonov SR   

JASPI   

Národná banka SR   

Ministerstvo financií SR   

Národná rada SR   

Sociálna poisťovňa   

Tlačivá pre sociálnu poisťovňu   

Zdravotné poisťovne   

Občan – informačný portál   


Úvod Služby Linky Kontakt